Kalkkrassing

Sisymbrium supinum L.

Vetenskapliga synonym: Braya supina (L.) W. D. J. Koch
Svenska synonym: kalkkrasse

Krypkarse Kalk-Vejsennep Matalapernaruoho Niedrige Rauke

Beskrivning. Kalkkrassing är en lågväxt, ettårig ört. Stjälken är gleshårig och blir upp till två decimeter lång, den är oftast nedliggande eller något uppstigande. De flesta bladen sitter i rosett vid basen, de är parflikiga med många par breda flikar och kan ibland vara rödaktiga. Kalkkrassing blommar i augusti-september, blomställningen är fåblommig med blommor och frukter som sitter i vecket av utvecklade stödblad, vilket är ovanligt i familjen. Blommorna har vita kronblad som är ungefär dubbelt så långa som fodret. Fruktskidorna är något böjda, omkring tre centimeter långa och två millimeter breda, och sitter på centimeterlånga skaft som är smalare än skidan. Stiftet kan bli drygt två millimeter långt.
Kalkkrassing avviker starkt från övriga arter i släktet hamnsenaper (Sisymbrium). Den är mycket lätt att känna igen på de parflikiga bladen, de vita blommorna och de långsmala utstående frukterna som sitter i vecket av utvecklade stödblad. Den kan inte förväxlas med någon annan växt.

Utbredning. Kalkkrassing är vanlig på Öland men förekommer mindre allmänt även på Gotland. Den har även påträffats adventivt i Skåne och andra sydsvenska landskap, men oftast tillfälligt. Den växer på fuktig kalkrik och blottad jord, vid alvarvätar, diken, kalkbrott och liknande. Första fynduppgift är från Aarsträsk, Gotland och publicerades av Linné år 1761 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet supinum kommer av latinets supinare (böja bakåt) och betyder bakåtböjd.

Familj: Brassicaceae
Släkte: Sisymbrium

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Denna art är särdeles utmärkt genom sina skärmbladiga blomklasar, hvarigenom växten erhåller ett, bland de Korsblommiga, nog ovanligt utseende..."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria I av C. F. Nyman (1867)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/sisym/sisysup.html
Senaste uppdatering: 1 juli 2002
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg