Orientsenap

Sisymbrium orientale L.

Vetenskapliga synonym: S. columnae Jacq.

Orientsennep Orientalsk Vejsennep Idänpernaruoho Eastern Rocket Orientalische Rauke

Beskrivning. Orientsenap är en ettårig ört som kan bli upp till sex decimeter hög. Stjälken är ofta rikt grenig, samt glest hårig och gråaktig av mjuka hår. Bladen är kortskaftade, de nedre är parflikiga med tämligen breda flikar och stor ändflik och de övre är hela och lansettlika. Orientsenap blommar i juni-juli, blommorna är nästan centimeterbreda med blekgula kronblad och håriga spetsiga foderblad som oftast saknar hornlika utskott. Fruktskidorna är utstående till snett uppåtriktade, gleshåriga och kan bli upp till tio centimeter långa och ungefär lika breda som det knappt centimeterlånga, grova fruktskaftet. Fruktens skiljevägg är ganska tjock och ogenomskinlig. Stiftet är en till två millimeter långt.
Orientsenap karaktäriseras av stora blekgula blommor, långa smala skidor, mjuk gråaktig behåring och hela övre blad. Den liknar mest arten hamnsenap (S. altissimum), men den senare har nedtill styvhårig stjälk, djupt parflikiga övre blad, kala foderblad med hornlika utskott, samt skidor med kort stift.

Utbredning. Orientsenap är sällsynt och påträffas vanligen tillfälligt i vårt land, men är bofast på vissa platser i Sydsverige, till exempel i Göteborgstrakten och i Skåne. Den växer på torra ställen i hamnar och på bangårdar. Arten hör ursprungligen hemma i Sydosteuropa. Första fynduppgift publicerades 1903 av K. B. Nordström och grundar sig på ett fynd från Skåne år 1900 och ett från Karlshamn i Blekinge år 1897 (Hylander 1971). Ett exemplar insamlat av Nordström i Karlshamn år 1897 finns i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och kan ses i artens bildgalleri.

Etymologi. Artnamnet orientale kommer av latinets oriens (öster) och betyder från Österlandet, Orienten.

Familj: Brassicaceae
Släkte: Sisymbrium

Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/sisym/sisyori.html
Senaste uppdatering: 13 januari 2009
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg