Vallsenap

Sisymbrium irio L.

Blanksennep Glat Vejsennep Kiiltopernaruoho London-rocket Glanz-Rauke

Beskrivning. Vallsenap är en medelstor, ettårig ört. Stjälken är kal eller nästan kal, grenig och blir upp till fem decimeter hög. Bladen är parflikiga med breda flikar och en stor ändflik. Vallsenap blommar i juni-juli, blomställningen är fåblommig och de unga skidorna når över blommorna. Blommorna är små med blekgula kronblad som är knappt längre än fodret. Fruktskidorna är tre till fem centimeter långa, ungefär en millimeter breda och sitter utspärrade på skaft som är tydligt smalare än skidan. Fruktens mellanvägg är genomskinlig. Stiftet är kort, bara omkring en halv millimeter.
Vallsenap karaktäriseras av små gula blommor och långsmala skidor på tunna skaft, samt fåblommig kompakt blomställning i vilken de unga skidorna når högre än blommorna.

Utbredning. Vallsenap är sällsynt och uppträder oftast tillfälligt på kulturmark i Syd- och Mellansverige, till exempel vid hamnar, bangårdar, tomter och byggplatser. Arten hör ursprungligen hemma i Sydeuropa. Första fynduppgift är från Uppland och publicerades av Celsius år 1732 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet irio är ett växtnamn som användes redan av romaren Plinius (död år 79).

Familj: Brassicaceae
Släkte: Sisymbrium

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/sisym/sisyiri.html
Senaste uppdatering: 4 augusti 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg