Hamnsenap

Sisymbrium altissimum L.

Vetenskapliga synonym: S. pannonicum Jacq.

Kjempesennep Ungarsk Vejsennep Unkarinpernaruoho Risamustarður Tall Rocket Ungarische Rauke

Hamnsenap Beskrivning. Hamnsenap är en ofta ganska högväxt, ettårig ört som kan bli upp till åtta decimeter hög. Stjälken är kal eller borsthårig nedtill, vanligen rikt och yvigt grenig vilket ger växten ett busklikt utseende. Bladen är oskaftade och djupt parflikiga med smala flikar. Hamnsenap blommar i juni-juli, blommorna är nästan centimeterbreda med blekgula kronblad och kala trubbiga foderblad med et hornlikt utskott. Fruktskidorna är kala och upp till tio centimeter långa men ganska smala, ungefär lika breda som det centimeterlånga fruktskaftet. De är utstående till snett uppåtriktade. Fruktens skiljevägg är ganska tjock och ogenomskinlig. Stiftet är kort, ungefär en halv millimeter.
Hamnsenap Hamnsenap karaktäriseras av sina stora blekgula blommor, sin yviga förgrening och sina långa smala skidor. Den liknar mest den sällsynta arten orientsenap (S. orientale), men den senare är mjukhårig nedtill på stjälken, har hela övre blad, håriga foderblad utan horn, samt skidor med långt stift.

Hamnsenap

Utbredning. Hamnsenap är mindre allmän i södra Sveriges kustområden, från Bohuslän till Uppland, men kan sällsynt påträffas längre norrut. Den växer på näringsrik, ofta sandig eller grusig mark, på bangårdar och annan ruderatmark. Arten hör ursprungligen hemma i Syd- och Centraleuropa men är numera naturaliserad och bofast i vårt land. Hamnsenap, ungt exemplar Första fynduppgift är från Kristinehamn, Värmland och publicerades år 1888 av G. E. Ringius i Botaniska Notiser (Hylander 1971). Enligt Ringius hittades arten 1885 vid Björklunds kvarn i Kristinehamn, men han angav också att den redan tidigare hade påträffats i Halland. I Naturhistoriska riksmuseets samlingar finns ett exemplar insamlat av Ringius vid Björklunds kvarn år 1886, detta kan ses i artens bildgalleri.

Etymologi. Artnamnet altissimum kommer av latinets altus (hög) och betyder 'den högsta'.

Familj: Brassicaceae
Släkte: Sisymbrium

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Sisymbrium altissimum L. (S. pannonicum Jacq.) Björklunds qvarn, Khmn. redan 1885. Ny för Wermland och förut icke anmärkt i svenska floran...
...Till Wermland har den anländt med rysk råg och har inom provinsen satt mogen frukt."

Ur Några floristiska anteckningar från Wermland av G. E. Ringius (Botaniska Notiser 1888)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/sisym/sisyalt.html
Senaste uppdatering: 13 januari 2009
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg