Sinapis L.

Senaper

Beskrivning. Ettåriga örter. Stjälk upprätt, enkel eller grenig, vanligen åtminstone nertill styvt hårig; hår enkla. Blad parflikiga med oftast stor ändflik, övre blad ibland bara bukttandade. Foderblad utspärrade. Kronblad gula, skaftade, en till en och en halv centimeter långa. Fruktskidor långa, med flera parallella nerver, med långt plattat spröt. Frön runda, i en rad i varje rum.
Kromosomtal: 2n=18 (åkersenap), 2n=24 (vitsenap).

Övrigt. Arterna förväxlas ibland med arterna i släktet kål (Brassica), men de senare har skidor med bara en tydlig mittnerv. Suffixet -senap används också bland en rad andra arter i familjen korsblommiga växter (Brassicaceae).

Etymologi. Släktnamnet Sinapis var ett namn som användes redan av Theofrastos om senap (Lid 1985).

Släktet har sju arter. I Sverige förekommer två arter, åkersenap (S. arvensis) och den odlade och ofta förvildade arten vitsenap (S. alba).

Familj: Brassicaceae

Arter:
vitsenap (S. alba)
åkersenap (S. arvensis)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/sinap/welcome.html
Senaste uppdatering: 18 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg