Åkersenap

Sinapis arvensis L.

Åkersennep Ager-Sennep Rikkasinappi Akurmustarður Charlock Acker-Senf

Åkersenap

Beskrivning. Åkersenap är en vanligen ettårig ört med gula blommor och långsmala fruktskidor. Stjälken är upprätt, upp till en halv meter hög, och vanligen styvt hårig nertill. De nedre bladen är parflikiga och skaftade medan de övre är hela, oskaftade och grovt tandade. Åkersenap blommar från juni till oktober. Blomskaften är kortare än foderbladen och blommorna är stora, med centimeterlånga klargula kronblad. Fruktskidorna är utåtriktade, vanligen kala, och har ett långt, rakt och fyrkantigt spröt. Skidan är vanligen mångfröig och öppnar sig nerifrån och upp, fröna är klotrunda och oftast mörkbruna eller svarta. En enda planta producerar i genomsnitt 1200 frön.
Den andra arten i släktet, vitsenap (S. alba), skiljer sig genom parflikiga övre blad och fruktskidor som är styvhåriga och har plattat, böjt spröt samt få, blekt gula frön. Åkersenap kan förväxlas med flera andra gulblommiga arter i familjen, men kan skiljas på sina utåtriktade foderblad, nedtill styvhåriga stjälkar, glest styvhåriga blad och frukter med flera parallella nerver.

Åkersenap, fruktskida

Utbredning. Åkersenap är vanlig i södra och mellersta Sverige men förekommer sällsynt eller tillfälligt även längre norrut. Den växer som ogräs på odlad mark eller ruderatmark. Första fynduppgift. Arten omtalas som ett ogräs redan av Rudbeck i Catalogus plantarum 1658 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet arvensis kommer av latinets arvum (åker) och syftar på växtplatsen.

Familj: Brassicaceae
Släkte: Sinapis

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Förblandas gemenligen med rätta Åkerkålen Brassica campestris, ehuru den wid närmare efterseende lätt skiljes både på blad, blommor och fröhus...
...Det händer ock, at man på landet insamlar frön af Åkersenapen och säljer dem för swart Senap, men det är et bedrägeri, ty hos dem saknas swarta Senapens skärpa, deremot de hafwa en oangenäm bäskhet, som är i stånd at fördärfwa den bästa Matsenap, allenast litet Åkersenap tilblandas."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/sinap/sinaarv.html
Senaste uppdatering: 13 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg