Rorippa Scop.

Fränen

Beskrivning. Ett- till fleråriga, kala eller sparsamt håriga örter, hår i förekommande fall ogrenade. Stjälkar greniga, nedliggande till upprätta. Blad hela, flikiga eller parbladiga, bladflikar tandade, småblad hela. Foderblad ej kupiga vid basen. Kronblad gula eller vita. Fruktskidor kulrunda, korvformiga eller sällan långsträckta, utan tydliga nerver, vanligen med kort tydligt stift. Frön i en till två rader i varje rum.
Kromosomtal: 2n=16 (klotfräne, vattenfräne), 2n=32 (källfräne, sumpfräne, vattenfräne), 2n=48 (strandfräne), 2n=64 (bäckfräne).

Övrigt. De två vitblommiga arterna källfräne (R. nasturtium-aquaticum) och bäckfräne (R. microphylla) brukar ofta placeras i ett eget släkte, Nasturtium.

Etymologi. Släktnamnet Rorippa är ett gammalsaxiskt växtnamn, vilket Scopoli år 1760 använde som ett vetenskapligt namn på fränen.

Släktet har 80 arter. I Sverige förekommer sex arter, Vanligast är de gulblommiga arterna sumpfräne (R. palustris), strandfräne (R. sylvestris) och vattenfräne (R. amphibia). De två arterna källfräne (R. nasturtium-aquaticum) och bäckfräne (R. microphylla) är sällsynta. Mälarfräne (R. x anceps) och vägfräne (R. x armoracioides) är två ganska vanliga korsningar, mälarfräne är en hybrid mellan strandfräne (R. sylvestris) och vattenfräne (R. amphibia), medan vägfräne är en hybrid mellan strandfräne (R. sylvestris) och klotfräne (R. austriaca).

Familj: Brassicaceae

Arter:
bäckfräne (R. microphylla)
klotfräne (R. austriaca)
källfräne (R. nasturtium-aquaticum)
strandfräne (R. sylvestris)
sumpfräne (R. palustris)
vattenfräne (R. amphibia)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/rorip/welcome.html
Senaste uppdatering: 10 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg