Strandfräne

Rorippa sylvestris (L.) Bess.

Vetenskapliga synonym: Radicula sylvestris (L.) Druce
Svenska synonym: strandkrasse, strandsenap

Vegkarse Vej-Guldkarse Rikkanenätti Creeping Yellow-cress Wilde Sumpfkresse

Strandfräne Beskrivning. Strandfräne är en medelstor, flerårig ört som kan bli upp till fem decimeter hög. Den har underjordiska utlöpare och bildar därför ofta stora bestånd. Stjälkarna är nedliggande till upprätta och har talrika, djupt parflikiga blad med en tämligen liten ändflik som inte är bredare än sidoflikarna. Alla blad är flikiga och har inte stjälkomfattande bas. Strandfräne blommar i juni-juli, blommorna är ungefär en halv centimeter breda och har klargula kronblad som är längre än foderbladen. Fruktskidorna är korta och mycket smala, vanligen inte påtagligt bredare än skaftet, stiftet är kort. Ofta utvecklas frukterna inte alls.
Strandfräne Strandfräne liknar mest sumpfräne (R. palustris), men den senare är ettårig, har korta kronblad som är ungefär liklånga med fodret, samt frukter som är korvformade och tydligt bredare än skaftet.

Strandfräne

Utbredning. Strandfräne är ganska ovanlig och förekommer från Skåne till Uppland, samt sällsynt norrut till södra Lappland. Den kan dock vara lokalt talrik. Arten växer på näringsrik fuktig jord, på stränder, i parker, rabatter och trädgårdar. Genom sin förmåga att bilda underjordiska utlöpare kan den ibland bli ett besvärligt ogräs. Första fynduppgift publicerades i Bromelius Chloris gothica 1694 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet sylvestris kommer av latinets sylva (skog) och betyder 'växer i skog'.

Familj: Brassicaceae
Släkte: Rorippa

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/rorip/rorisyl.html
Senaste uppdatering: 10 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg