Sumpfräne

Rorippa palustris (L.) Besser

Vetenskapliga synonym: Radicula palustris (L.) Moench, Rorippa islandica auct.
Svenska synonym: sumpkrasse, sumpsenap

Brunnkarse Kær-Guldkarse Rantanenätti Marsh Yellow-cress Gewöhnliche Sumpfkresse

Sumpfräne Beskrivning. Sumpfräne är en vanligen ettårig ört med flikiga blad och gula blommor. Stjälkarna är greniga, nedliggande eller upprätta, upp till sex decimeter höga, ofta ihåliga och ganska saftiga. Bladen är djupt parflikiga, vanligen med fyra till sex par sågade bladflikar och en stor, vanligen trubbig, ändflik. Stjälkarna, blomskaften och foderbladen är ofta rödfärgade. Sumpfräne blommar hela sommaren, från juni till september. Blommorna är små med gula kronblad som är ungefär lika långa som fodret. Fruktskidorna är korta och tjocka, korvformiga med ett kort avsatt stift och fruktskaften är korta och utstående.
Sumpfräne Sumpfräne liknar mest strandfräne (R. sylvestris), den senare är dock en flerårig art med utlöpare och växer ofta i bestånd. Dessutom har strandfräne smalare bladflikar, längre kronblad och mycket smala, ofta felslagna, skidor. Sumpfräne kan korsa sig med strandfräne.

Utbredning. Sumpfräne är allmän i hela landet. Den växer på fuktig, näringsrik mark, till exempel vid stränder, diken, i nyanlagda rabatter och på annan kulturmark. Första fynduppgift är från Uppland och publicerades av Celsius år 1732 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet palustris kommer av latinets palus (kärr) och betyder 'växer i kärr'.

Familj: Brassicaceae
Släkte: Rorippa

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/rorip/roripal.html
Senaste uppdatering: 10 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg