Bildgalleri

Bäckfräne - Rorippa microphylla (Boenn. ex Rchb) Hyl.


Hybriden mellan bäckfräne
och källfräne
(R. nasturtium-aquaticum)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/rorip/rorimic2.html
Senaste uppdatering: 29 oktober 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg