Bäckfräne

Rorippa microphylla (Boenn. ex Rchb) Hyl.

Vetenskapliga synonym: Nasturtium microphyllum (Boenn. ex Rchb.) Rchb., N. uniseriatum H. W. Howard & Manton
Svenska synonym: bäckkrasse

Brun engelskkarse Tyndskulpet Brøndkarse Narrow-fruited Water-cress

Beskrivning. Bäckfräne är en kal, flerårig, icke vintergrön ört med krypande jordstam. Den växer i bestånd och har upprätta eller nedliggande stjälkar som blir omkring en halvmeter höga. Bladen är parbladiga med tre till fyra par rundade småblad. Bäckfräne blommar i juni-juli, blommorna är fem millimeter breda och har vita kronblad som är längre än fodret. Skidorna är smala och något upprätta, de blir upp till två och en halv centimeter långa och har endast en rad frön i varje rum. Fröna är mycket fint nätmönstrade, med omkring 100 rutor på varje sida.
Bäckfräne är mycket lik källfräne (R. nasturtium-aquaticum), men den senare är vintergrön och har blad med endast ett till tre par småblad, samt kortare, tjockare och mer utspärrade skidor med två rader frön per rum. Fröna har dessutom ett grövre nätmönster med färre än 50 rutor på varje sida. Bäckfräne och källfräne kan korsa sig med varandra och bildar en hybrid som får dåligt utvecklade frukter.

Utbredning. Bäckfräne är sällsynt och förekommer endast i Skåne. Den växer liksom källfräne (R. nasturtium-aquaticum) i klart, rinnande, näringsrikt vatten, i källflöden, bäckar och diken. Hybriden finns förutom i Skåne även på Gotland. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades i ett vetenskapligt arbete av den engelska botanisten Irene Manton 1935 (Hylander 1954)

Etymologi. Artnamnet microphylla kommer av grekiskans mikros (liten) och fyllon (blad) och betyder småbladig, vilket syftar på att småbladen är mindre än hos källfräne (R. nasturtium-aquaticum).

Familj: Brassicaceae
Släkte: Rorippa

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/rorip/rorimic.html
Senaste uppdatering: 2 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg