Bildgalleri

Klotfräne - Rorippa austriaca (Crantz) Besser


Klotfräne

Klotfräne

Klotfräne

Klotfräne

Klotfräne

© Naturhistoriska riksmuseet 2006

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/rorip/roriaus2.html
Senaste uppdatering: 12 mars 2006
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg