Klotfräne

Rorippa austriaca (Crantz) Besser

Vetenskapliga synonym: Nasturtium austriacum Crantz
Svenska synonym: klotkrasse, kulkrasse

Kulekarse Østrigsk Guldkarse Etelännenätti Austrian Yellow-cress Österreichische Sumpfkresse

Klotfräne Beskrivning. Klotfräne är en kal eller kort strävhårig, flerårig ört. Stjälken är upprätt, sparsamt grenig och kan bli omkring en meter hög. Bladen är stjälkomfattade, ovala till lansettlika med sågad bladkant. Klotfräne blommar i juli-augusti, blommorna sitter i små kvastar i grenspetsarna, de är ganska små med klargula kronblad som är längre än fodret. Fruktskidorna är klotrunda, upp till tre millimeter långa, och sitter utspärrade på långa skaft. Stiftet är ungefär lika långt som skidan.
Klotfräne Klotfräne karaktäriseras av de enkla stjälkomfattande bladen, de relativt små blommorna och de små klotrunda skidorna. Den kan förväxlas med vattenfräne (R. amphibia), som dock skiljs genom flikiga nedre blad, större blommor och större, äggrunda fruktskidor med kortare stift. Hybriden mellan klotfräne och strandfräne (R. sylvestris) kallas vägfräne (R. x armoracioides (Tausch) Fuss) och är ofta långlivad. Den skiljs från föräldraarterna genom en kombination av avlånga skidor och mycket stor ändflik på bladen.

Klotfräne Utbredning. Klotfräne är sällsynt och påträffas ofta bara tillfälligt på ruderatmark, i vägkanter och liknande. Arten hör hemma i Centraleuropa. Första fynduppgift är från Kalmar, Småland och publicerades av Albert Atterberg i artikeln Främlingar på Kalmar hamn (Svensk Botanisk Tidskrift 1) år 1907 (Hylander 1971).

Klotfräne, bladbas Etymologi. Artnamnet austriaca är en latinisering av Österrike, Austria, och betyder 'från Österrike'.

Familj: Brassicaceae
Släkte: Rorippa

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"På utfyllningarna inom Kalmar hamnområde hafva i år infunnit sig åtskilliga främlingar, hittills sällan eller ej alls påträffade på svensk mark. Till namnet har undertecknad kunna bestämma följande:...
...Nasturtium austriacum Crantz. Sannolikt blott ett exemplar, men med talrika stjälkar, fruktificierande."

Ur Främlingar på Kalmar hamn av Albert Atterberg (Svensk Botanisk Tidskrift 1, 1907)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/rorip/roriaus.html
Senaste uppdatering: 12 mars 2006
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg