Bestämningsnyckel

Rorippa Scop. - Fränen

1. Blommor vita.
---2
1. Blommor gula.
---3

2. Blad parbladiga med tre till fyra par småblad. Fruktskidor med en rad frön i varje rum. Frön mycket fint nätmönstrade, med omkring 100 rutor på varje sida.
---bäckfräne (R. microphylla)
2. Blad parbladiga med ett till tre par småblad. Fruktskidor med två rader frön i varje rum. Frön grovt nätmönstrade, med färre än 50 rutor på varje sida.
---källfräne (R. nasturtium-aquaticum)

3. Oftast ettårig ört. Kronblad och foderblad ungefär liklånga.
---sumpfräne (R. palustris)
3. Flerårig ört. Kronblad minst en och en halv gång så långa som foderbladen.
---4

4. Stjälkblad stjälkomfattande. Fruktskidor klotrunda.
---klotfräne (R. austriaca)
4. Stjälkblad ej stjälkomfattande. Fruktskidor äggformade till avlånga.
---5

5. Alla blad parflikiga.
---strandfräne (R. sylvestris)
5. Övre blad enkla.
---vattenfräne (R. amphibia)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/rorip/nyckel.html
Senaste uppdatering: 20 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg