Rapistrum Crantz

Stäppsenaper

Beskrivning. Ett- till fleråriga, styvhåriga örter. Stjälk upprätt. Blad bukttandade, parflikiga eller pardelade. Foderblad utåtriktade till uppåtriktade. Kronblad gula. Fruktskidor av två ledstycken, nedre ledstycke sterilt eller med ett eller två frön, övre ledstycke större än nedre, ribbat eller rynkigt, med ett frö. Stift kvarsittande i frukt, kort eller långt.
Kromosomtal: 2n=16.

Etymologi. Släktnamnet Rapistrum kommer av latinets rapa (rova) och -astrum (avbild) och betyder 'lik rova'.

Släktet har bara två arter, stäppsenap (R. rugosum) och flerårig stäppsenap (R. perenne), båda har påträffats tillfälligt i Sverige.

Familj: Brassicaceae

Arter:
flerårig stäppsenap (R. perenne)
stäppsenap (R. rugosum)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/rapis/welcome.html
Senaste uppdatering: 10 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg