Flerårig stäppsenap

Rapistrum perenne (L.) All.

Russevindbukk Flerårig Knopskulpe Sileäsaksanretikka Steppe Cabbage Ausdauernder Rapsdotter

Beskrivning. Flerårig stäppsenap är en två- till flerårig, styvhårig ört som kan bli upp till åtta decimeter hög. Stjälken är upprätt och vanligen utspärrat grenig upptill, nedtill är den styvhårig. Bladen är parflikiga eller pardelade, ofta med en stor ändflik, de övre bladen är långsmala och mer grunt flikade eller tandade. Flerårig stäppsenap blommar från juni till september med gula blommor. Kronbladen är klargula med mörkare ådror. Fruktskidan är karaktäristisk, den är kal och består av två ledstycken som vanligen innehåller ett frö var. Det övre ledstycket är längsribbat och har ett kort och tjockt, högst en millimeter långt stift. Det nedre ledstycket är något smalare än det övre.
Den andra arten i släktet, stäppsenap (R. rugosum), är ettårig och har en fruktskida vars övre ledstycke är betydligt bredare än det nedre, samt har ett smalt stift som är minst en millimeter långt.

Utbredning. Flerårig stäppsenap förekommer tillfälligt på ruderatmark, till exempel på bangårdar och vid hamnar. Första fynduppgift är från Stockholm och publicerades av F. R. Aulin i Svensk Botanisk Tidskrift 1914 och grundar sig på ett fynd från 1910 (Hylander 1971). Ett exemplar insamlat av Aulin den 23 juli 1910 vid Gustaf Adolfs kyrka i Stockholm finns i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och kan ses i artens bildgalleri.

Etymologi. Artnamnet perenne betyder flerårig, perenn.

Familj: Brassicaceae
Släkte: Rapistrum

Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Rapistrum perenne All. (Cruciferæ, Eur.) Sthlm. Ladugårdsgärde, nära Gustaf Adolfs kyrkan, 23/7 10, 10/8 10, 13/9 10."

Ur Anteckningar till Sveriges adventivflora av F. R. Aulin (Svensk Botanisk Tidskrift 8, 1914)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/rapis/rapiper.html
Senaste uppdatering: 5 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg