Raphanus L.

Rättikor

Beskrivning. Ett- eller tvååriga, glest styvhåriga örter, ibland med underjordisk stamknöl. Stjälk upprätt, grenig. Blad kortskaftade, ej stjälkomfattande, parflikiga. Blommor stora, utan stödblad. Foderblad upprätta, de yttre kupiga vid basen. Kronblad vidgade mot spetsen, vita, gulaktiga eller violetta. Fruktskidor trinda, kala, minst fyra gånger så långa som breda, mångledade eller tjocka och svampiga, mer eller mindre insnörda mellan fröna, med långt spröt. Skidan öppnar sig ej vid mognaden, utan avfaller hel eller i små ledstycken.
Kromosomtal: 2n=18.

Etymologi. Släktnamnet Raphanus kommer av grekiskans rhafys (rova) och betyder 'med rova'. Namnet syftar på förekomsten av en näringslagrande stamknöl hos rädisa och rättika.

Släktet har tre arter. Bara arten åkerrättika (R. raphanistrum) är bofast i Sverige. Ibland påträffas också den odlade arten rädisa (R. sativus), med sina två varieteter rädisa (var. sativus) och rättika (var. niger), som tillfälligt förvildad.

Familj: Brassicaceae

Arter:
rädisa (R. sativus)
åkerrättika (R. raphanistrum)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/rapha/welcome.html
Senaste uppdatering: 10 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg