Rädisa

Raphanus sativus L.

Vetenskapliga synonym: R. sativus L. var. radicula Pers. (var. sativus)
Svenska synonym: rättika (var. niger)

Reddik Radis, Ræddike Ruokaretikka Ræfla Garden Radish Garten-Rettich, Radieschen

Rädisa Beskrivning. Rädisa är en glest borsthårig, ett- eller tvåårig ört, oftast med en uppsvälld röd, vit eller svart underjordisk stamknöl. Stjälken är upprätt och vanligen grenig i toppen, den kan bli omkring en meter hög. Bladen är parflikiga med rundade flikar och tandad bladkant. Rädisa blommar i juli-augusti, blommorna är omkring två centimeter breda och har vita eller ljust violetta kronblad med mörkare ådring. Fruktskidorna är trinda och knappast alls Rädisa insnörda mellan fröna, de blir omkring nio centimeter långa och har en svampig insida. Hela skidan avfaller oöppnad vid mognaden. Av arten rädisa finns två odlade varieteter, huvudvarieteten rädisa (var. sativus) som har liten stamknöl med tunt rött skal och varieteten rättika (var. niger (Mill.) J. Kern.) som har mycket större Rädisa stamknöl med ett kraftigare och oftast svart skal.
Rädisa känns igen på de stora blommorna och de långa skidorna som är trinda utan tydliga insnörningar. Den vilda arten åkerrättika (R. raphanistrum) har gulvita blommor och ledade skidor med tydliga insnörningar mellan fröna.

Rädisa, fruktskidor

Utbredning. Rädisa är en art som har två odlade varieteter, rädisa (var. sativus) och rättika (var. niger). Båda kan påträffas tillfälligt på odlad mark och på ruderatmark. Rättika och rädisa anses härstamma från Främre Asien och har varit kända i odling sedan antiken. I Sverige omnämns odling av rädisor och rättikor först under 1400- och 1500-talen. Första fynduppgift som förvildad publicerades år 1845 (Nordstedt 1920).

Rädisa

Användning. Stamknölarna av rädisa (var. sativus) och rättika (var. niger) har en stark kryddig smak och används råa som grönsaker. Den förra är vanligast och äts skivad eller hel till ost, i sallader eller riven som råkost. Den senare har skarpare smak men används som rädisa. Av båda förekommer ett stort antal förädlade namnsorter i handeln.

Etymologi. Artnamnet sativus kommer av latinets satus (sådd) och betyder odlad.

Familj: Brassicaceae
Släkte: Raphanus

Mat och krydda
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Rättika renar bloden, drifwer urin, tjenar mot skjörbjugg: saften med socker är nyttig i heshet och andtäppa."

Ur Anwisning til Wäxt-Rikets kännedom av Carl Fredrik Hoffberg (1792)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/rapha/raphsat.html
Senaste uppdatering: 24 juni 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg