Bestämningsnyckel

Raphanus L. - Rättikor

1. Kronblad vita eller ljust violetta, med mörkare ådring. Fruktskidor knappast alls insnörda mellan fröna, avfaller oöppnade vid mognaden.
---rädisa (R. sativus)
1. Kronblad vita till gulvita, med mörkare ådring. Fruktskidor med insnörningar mellan fröna, sönderfaller i ledstycken vid mognaden.
---åkerrättika (R. raphanistrum)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/rapha/nyckel.html
Senaste uppdatering: 17 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg