Bestämningsnyckel

Brassicaceae - Korsblommiga växter

1. Blad syllika, nästan trinda. Mycket liten och oftast vattenlevande ört.
---sylörter (Subularia) - 1 art: sylört (S. aquatica)
1. Blad platta. Små till stora, vanligen landlevande örter.
---2

2. Fruktskidor öppnar sig ej vid mognaden, avfaller hela eller i ledstycken.
---3
2. Fruktskidor öppnar sig vid mognaden.
---13

3. Kronblad gula.
---4
3. Kronblad vita, violetta eller ibland gulvita med mörka ådringar, ibland helt utan kronblad.
---9

4. Fruktskidor hängande, enfröiga.
---vejden (Isatis) - 1 art: vejde (I. tinctoria)
4. Fruktskidor upprätta, en- till mångfröiga.
---5

5. Fruktskida mångfröig, långsmal, mer än tre gånger så lång som bred. Kronblad gulvita med mörkare ådring.
---rättikor (Raphanus) - 2 arter: bestämningsnyckel
5. Fruktskida med ett till tre frön, upp till tre gånger så lång som bred. Kronblad blekgula till gula.
---6

6. Fruktskida ledad.
---7
6. Fruktskida ej ledad.
---8

7. Styvhårig, ett- eller flerårig ört. Stjälkblad ej med stjälkomfattande bas.
---stäppsenaper (Rapistrum) - 2 arter: bestämningsnyckel
7. Kal, blågrön, ettårig ört. Stjälkblad med stjälkomfattande bas.
---håldådror (Myagrum) - 1 art: håldådra (M. perfoliatum)

8. Ettårig, stjärnhårig ört. Blommor små, kronblad omkring två millimeter långa. Frukt klotrund.
---korndådror (Neslia) - 1 art: korndådra (N. paniculata)
8. Flerårig, kal till hårig ört. Blommor stora, kronblad minst fem millimeter långa. Frukt snett äggformad.
---ryssgubbar (Bunias) - 1 art: ryssgubbe (B. orientalis)

9. Blad mycket stora, kålartade, blågröna, krusiga.
---krambar (Crambe) - 1 art: strandkål (C. maritima)
9. Blad annorlunda.
---10

10. Alla blad enkla, med stjälkomfattande bas.
---kardarior (Cardaria) - 1 art: välsk krassing (C. draba)
10. Åtminstone nedre blad parflikiga.
---11

11. Fruktskida rundad eller njurformad, bredare än lång.
---hamnkrassingar (Coronopus) - 2 arter: bestämningsnyckel
11. Fruktskida äggformad till långsmal, tydligt längre än bred.
---12

12. Stjälk nedliggande till uppstigande. Alla blad smalt parflikiga.
---marvioler (Cakile) - 1 art: marviol (C. maritima)
12. Stjälk upprätt. Blad ej smalt parflikiga.
---rättikor (Raphanus) - 2 arter: bestämningsnyckel

13. Fruktskida hjärtformad, elliptisk eller äggformad, högst tre gånger så lång som bred.
---14
13. Fruktskida långsmal, minst tre till fyra gånger så lång som bred.
---31

14. Fruktskida rundad i tvärsnitt.
---15
14. Fruktskida plattad.
---18

15. Krona vit.
---16
15. Krona gul.
---17

16. Högväxt ört. Blad ej köttiga.
---pepparrötter (Armoracia) - 1 art: pepparrot (A. rusticana)
16. Lågväxt till medelstor ört. Blad köttiga.
---skörbjuggsörter (Cochlearia) - 2 arter: bestämningsnyckel

17. Fruktskida päronformad, med tydlig kantlist.
---dådror (Camelina) - 3 arter: bestämningsnyckel
17. Fruktskida klotrund till korvformad, utan kantlist.
---fränen (Rorippa) - 6 arter: bestämningsnyckel

18. Fruktskidans skiljevägg parallell med plattsidorna.
---19
18. Fruktskidans skiljevägg vinkelrät mot plattsidorna.
---27

19. Fruktskida stor, minst två centimeter bred. Krona violett.
---månvioler (Lunaria) - 2 arter: bestämningsnyckel
19. Fruktskida liten. Krona vit eller gul.
---20

20. Kronblad gula.
---21
20. Kronblad vita.
---22

21. Fruktskida rundad, med smal kantlist, urnupen upptill.
---stenörter (Alyssum) - 1 art: grådådra (A. alyssoides)
21. Fruktskida spetsigt elliptisk, utan kantlist.
---drabor (Draba) - 12 arter: bestämningsnyckel

22. Blomma med tydligt olikstora kronblad.
---23
22. Blomma med likstora kronblad.
---24

23. Stjälk bladlös, rosettblad parflikiga. Fruktskida med fyra frön, två i varje rum.
---sandkrassingar (Teesdalia) - 1 art: sandkrassing (T. nudicaulis)
23. Stjälk med lansettlika blad. Fruktskida med två frön, ett i varje rum.
---iberisar (Iberis) - 1 art: blomsteriberis (I. amara)

24. Kronblad hela eller grunt urnupna.
---25
24. Kronblad djupt kluvna.
---26

25. Fruktskida mångfröig.
---drabor (Draba) - 12 arter: bestämningsnyckel
25. Fruktskida med ett frö i varje rum.
---strandkrassingar (Lobularia) - 1 art: strandkrassing (L. maritima)

26. Mycket liten, ettårig ört. Stjälk bladlös, upp till drygt en decimeter hög.
---nagelörter (Erophila) - 1 art: nagelört (E. verna)
26. Medelstor flerårig ört. Stjälk med talrika blad, upp till sex decimeter hög.
---sandvitor (Berteroa) - 1 art: sandvita (B. incana)

27. Fruktskida med ett frö i varje rum.
---krassingar (Lepidium) - 8 arter: bestämningsnyckel
27. Fruktskida med minst två frön i varje rum.
---28

28. Alla blad parflikiga. Fruktskida med två frön i varje rum.
---stenkrassingar (Hornungia) - 1 art: stenkrassing (H. petraea)
28. Alla blad hela, eller ibland med parflikiga rosettblad. Fruktskida mångfröig.
---29

29. Blad köttiga. Fruktskida svagt plattad.
---skörbjuggsörter (Cochlearia) - 2 arter: bestämningsnyckel
29. Blad ej köttiga. Fruktskida platt eller kupig.
---30

30. Rosettblad vanligen parflikiga. Skida triangulär.
---lommar (Capsella) - 1 art: lomme (C. bursa-pastoris)
30. Rosettblad hela. Skida rundad till utdraget hjärtformig.
---skärvfrön (Thlaspi) - 3 arter: bestämningsnyckel

31. Fruktskida med ett långt spröt i spetsen. Kronblad gula eller gulvita med mörka ådringar.
---32
31. Fruktskida med ett kort eller otydligt spröt i spetsen. Kronblad, vita, gula, rosa, violetta eller gulvita med mörka ådringar.
---34

32. Fruktskida platt. Kronblad gulvita med mörka ådringar.
---erukor (Eruca) - 1 art: senapskål (E. vesicaria)
32. Fruktskida trind eller fyrkantig. Kronblad gula.
---33

33. Fruktskida med flera parallella nerver.
---senaper (Sinapis) - 2 arter: bestämningsnyckel
33. Fruktskida med bara en tydlig mittnerv.
---kål (Brassica) - 5 arter: bestämningsnyckel

34. Blomma utan kronblad eller med vita, rosa eller violetta kronblad.
---35
34. Kronblad gulvita eller gula, ibland med violetta ådror.
---44

35. Blad stora, hjärtlika. Fruktskida fyrkantig i tvärsnitt.
---löktravar (Alliaria) - 1 art: löktrav (A. petiolata)
35. Blad ej hjärtlika. Fruktskida rund eller plattad i tvärsnitt.
---36

36. Alla blad parbladiga eller djupt parflikiga.
---37
36. Alla blad eller åtminstone övre blad hela eller grunt parflikiga.
---39

37. Blad parflikiga. Blommor med stödblad.
---kalkkrassing (Sisymbrium supinum)
37. Blad parbladiga. Blommor utan stödblad.
---38

38. Fruktskida trind. Stjälk ofta nedliggande, rotslående.
---fränen (Rorippa) - 6 arter: bestämningsnyckel
38. Fruktskida plattad, ibland utan fruktskidor men då med groddknoppar i bladvecken. Stjälk upprätt.
---bräsmor (Cardamine) - 8 arter: bestämningsnyckel

39. Stjälk bladlös.
---fjällbräsma (Cardamine bellidifolia)
39. Stjälk med minst ett blad.
---40

40. Frön i två rader i varje rum. Sällsynt fjällväxt.
---fjällkrassingar (Braya) - 1 art: fjällkrassing (B. linearis)
40. Frön i en rad i varje rum.
---41

41. Stift med tvåflikigt märke. Blommor stora, vita, rosa eller violetta.
---hesperisar (Hesperis) - 2 arter: bestämningsnyckel
41. Stift med helt märke. Blommor vita.
---42

42. Stjälkblad talrika, med mer eller mindre stjälkomfattande bas.
---travar (Arabis) - 5 arter: bestämningsnyckel
42. Stjälkblad få, bas ej stjälkomfattande.
---43

43. Fruktskida med tydlig mittnerv. Ettårig ört.
---backtravar (Arabidopsis) - 2 arter: bestämningsnyckel
43. Fruktskida med otydlig mittnerv. Fler- eller ettårig ört.
---sandtravar (Cardaminopsis) - 2 arter: bestämningsnyckel

44. Alla blad hela.
---45
44. Åtminstone nedre blad parflikiga.
---50

45. Blad ej stjälkomfattande.
---46
45. Blad mer eller mindre stjälkomfattande.
---48

46. Kronblad gulvita med violett ådring.
---sorgört (Hesperis tristis)
46. Kronblad gula. Stift med grunt tvåkluvet märke.
---47

47. Flerårig, kal eller gleshårig ört. Fruktskida mer eller mindre trind.
---styvsenap (Sisymbrium strictissimum)
47. Ett- till fleråriga, vanligen håriga örter. Fruktskida fyrkantig.
---kårlar (Erysimum) - 3 arter: bestämningsnyckel

48. Stjälkblad flikiga eller tandade. Kronblad gula.
---gyllen (Barbarea) - 3 arter: bestämningsnyckel
48. Stjälkblad helbräddade. Kronblad blekgula.
---49

49. Stjälk med talrika blad. Fruktskida plattad.
---rockentrav (Arabis glabra)
49. Stjälk med få blad. Fruktskida fyrkantig i tvärsnitt.
---kåltravar (Conringia) - 1 art: kåltrav (C. orientalis)

50. Blad upprepat smalflkiga, dillika.
---stillfrön (Descurainia) - 1 art: stillfrö (D. sophia)
50. Blad på sin höjd enkelt parflikiga, ej dillika.
---51

51. Stjälk och blad grå av stjärnhår.
---gråsenaper (Hirschfeldia) - 1 art: gråsenap (H. incana)
51. Stjälk och blad kala eller gleshåriga.
---52

52. Fruktskidor tryckta mot stjälken.
---53
52. Fruktskidor mer eller mindre utstående.
---54

53. Fruktskidor fyrkantiga i tvärsnitt.
---svartsenap (Brassica nigra)
53. Fruktskidor runda i tvärsnitt.
---vägsenap (Sisymbrium officinale)

54. Fruktskidor med minst två millimeter långt spröt.
---55
54. Fruktskidor med obetydligt spröt.
---56

55. De nedre blommornas skaft har ett stödblad vid basen.
---kålsenaper (Erucastrum) - 1 art: kålsenap (E. gallicum)
55. Alla blommor saknar stödblad.
---mursenaper (Diplotaxis) - 2 arter: bestämningsnyckel

56. Skidor utan tydliga nerver på väggarna.
---fränen (Rorippa) - 6 arter: bestämningsnyckel
56. Skidor med längsgående nerver på skidväggarna.
---hamnsenaper (Sisymbrium) - 8 arter: bestämningsnyckel

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/nyckel.html
Senaste uppdatering: 18 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg