Korndådra

Neslia paniculata (L.) Desv.

Vetenskapliga synonym: Myagrum paniculatum L., Vogelia paniculata (L.) Hornem.; Neslia apiculata C. A. Mey. (ssp. thracica)
Svenska synonym: vanlig korndådra (ssp. paniculata), vårtdådra (ssp. thracica)

Finkefrø Rundskulpe Ohraruoho Ball Mustard Finkensame

Korndådra Beskrivning. Korndådra är en ettårig, stjärnhårig ört som kan bli upp till sex decimeter hög. Stjälken är styvt upprätt och har strödda lansettlika blad, de övre bladen är stjälkomfattande och har pilformad bas. Korndådra blommar i juni-juli med små gula blommor. Kronbladen är omkring två millimeter långa. Fruktskidorna sitter på långa skaft, de är klotrunda, omkring två millimeter i diameter, nätmönstrade med två eller fyra åsar, vanligen enfröiga och faller av oöppnade. Underarten vårtdådra (ssp. thracica (Velen.) Bornm.) skiljs från vanlig korndådra (ssp. paniculata) genom frukter som är kort tillspetsade och har fyra i stället för två åsar.
Korndådra kan förväxlas med flera av de andra gulblommiga korsblommiga växterna (Brassicaceae), men känns lättast igen på sina klotformade frukter.

Utbredning. Korndådra förekommer sällsynt i södra och mellersta Sverige. Den växer i åkrar, ofta på kalkrik mark. Underarten vårtdådra (ssp. thracica) hör hemma i sydöstra Europa och har påträffats tillfälligt. Första fynduppgift publicerades av Rudbeck i Hortus Botanicus år 1685 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet paniculata kommer av latinets paniculus (blomklase) och betyder vipplik.

Familj: Brassicaceae
Släkte: Neslia

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/nesli/neslpan.html
Senaste uppdatering: 3 november 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg