Myagrum L.

Håldådror

Beskrivning. Ettåriga, kala örter. Stjälk upprätt, vanligen grenad. Blad grågröna, avlångt äggformade. Nedre blad skaftade, lansettlika till parflikiga. Stjälkblad oskaftade, avlånga, stjälkomfattande, med helbräddad eller sågtandad kant. Kronblad blekgula. Fruktskidor brett klubbformade, trerummiga, de två övre rummen tomma, nedre rum med ett frö. Skidan faller av oöppnad.
Kromosomtal: 2n=14.

Etymologi. Släktnamnet Myagrum kommer av grekiskans myagros (flugfångare).

Släktet har en art, håldådra (M. perfoliatum), som kan påträffas tillfälligt i Sverige.

Familj: Brassicaceae

Art:
håldådra (M. perfoliatum)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/myagr/welcome.html
Senaste uppdatering: 10 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg