Bildgalleri

Håldådra - Myagrum perfoliatum L.


Ur Riksmuseets samlingar:
Ett av de första svenska fynden
av håldådra

Ur Riksmuseets samlingar:
Ett av de första svenska fynden
av håldådra

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/myagr/myagper2.html
Senaste uppdatering: 11 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg