Håldådra

Myagrum perfoliatum L.

Holdodre Huldodder Ontervio Mitre Cress Hohldotter

Beskrivning. Håldådra är en ettårig, kal ört som blir ett par decimeter hög. Stjälken är upprätt och vanligen grenad. Bladen är grågröna och avlånga, basalbladen är skaftade och tandade eller parflikiga. Stjälkbladen är avlånga, oskaftade med stjälkomfattande bas och helbräddad eller sågtandad kant. Håldådra blommar i juli-augusti med små blekgula blommor. Kronbladen är bara omkring tre millimeter långa. Fruktskaftet är ganska kort och tjockt och fruktskidan är kort och klubbformig och öppnar sig inte vid mognaden. Skidan är trerummig men innehåller bara ett frö.
Håldådra känns lätt igen på de säregna fruktskidorna med de tjocka fruktskaften.

Utbredning. Håldådra förekommer tillfälligt i södra Sverige. Den växer på starkt kulturpåverkad mark, till exempel vid hamnar. Första fynduppgift är från Kalmar, Småland och publicerades av N.  Blomgren i Botaniska Notiser 1922 (Hylander 1971). Flera exemplar insamlade i Kalmar år 1920 finns i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och två av dessa kan ses i artens bildgalleri.

Etymologi. Artnamnet perfoliatum betyder stjälkomfattande och syftar på stjälkbladen.

Familj: Brassicaceae
Släkte: Myagrum

Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Myagrum perfoliatum L. Ny för Sverige. Insamlades på försommaren 1920 av flera botanister; 1921 några få ind."

Ur Fynd av adventivväxter vid Kalmar åren 1915-1921 av N. Blomgren (Botaniska Notiser 1922)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/myagr/myagper.html
Senaste uppdatering: 4 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg