Lobularia Desv.

Strandkrassingar

Beskrivning. Ettåriga, gråaktigt håriga örter, med tvågrenade, oskaftade hår. Stjälk grenig, nedliggande till uppstigande. Blad enkla, helbräddade. Kronblad vita eller rödlätta. Fruktskidor elliptiska till päronformade, skiljevägg parallell med plattsidorna. Frön ett i varje rum.
Kromosomtal: 2n=24.

Etymologi. Släktnamnet Lobularia kommer av grekiskans lobus (flik, lob).

Släktet har fyra arter. Bara arten strandkrassing (L. maritima) är bofast i Sverige.

Familj: Brassicaceae

Art:
strandkrassing (L. maritima)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/lobul/welcome.html
Senaste uppdatering: 18 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg