Strandkrassing

Lobularia maritima (L.) Desv.

Vetenskapliga synonym: Alyssum maritimum (L.) Lam.

Silkedodre Valkopielus Sweet Alison, Sweet Alyssum Strand-Silberkraut

Strandkrassing Beskrivning. Strandkrassing är en ettårig, lågväxt, gråaktigt hårig ört som bara blir upp till två decimeter hög och som växer i täta tuvor. Stjälken är rikt grenig och nedliggande till uppstigande. Bladen är lansettlika med helbräddad kant. Strandkrassing blommar från juni till september, blommorna är honungsdoftande och har breda, vanligen vita eller rödaktiga kronblad. Flera olika odlade sorter förekommer med rosa, violetta eller blå blommor. Fruktsidan är elliptisk till päronformad, med en en skiljevägg som är parallell med plattsidorna, och den har bara ett frö i varje rum.
Strandkrassing kan knappast förväxlas med andra arter.

Strandkrassing Utbredning. Strandkrassing är en odlad art som ofta planteras som kantväxt i rabatter. Arten hör ursprungligen hemma i Medelhavsområdet och kan ibland påträffas förvildad i vårt land. Första fynduppgift som förvildad publicerades 1911 (Hylander 1971).

Användning. Strandkrassing odlas som kantväxt eller i stenpartier.

Etymologi. Artnamnet maritima kommer av latinets mare (hav) och betyder 'växer vid havet'.

Familj: Brassicaceae
Släkte: Lobularia

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/lobul/lobumar.html
Senaste uppdatering: 22 november 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg