Lepidium L.

Krassingar

Beskrivning. Ett- eller fleråriga, kala eller håriga örter. Stjälk grenig, bladig. Blad enkla eller parflikiga, ibland med stjälkomfattande bas. Blommor små. Kronblad vita eller rödlätta, men saknas ibland. Ståndare två, fyra eller sex. Fruktskidor runda till ovala, plattade, ofta vingade upptill, med tvärställd skiljevägg. Frön ett i varje rum.
Kromosomtal: 2n=16 (fältkrassing, vallkrassing), 2n=16, 24 (smörgåskrasse), 2n=24 (bitterkrassing), 2n=32 (bankrassing, gatkrassing, virginiakrassing)

Etymologi. Släktnamnet Lepidium kommer av det grekiska ordet lepidion som är en diminutiv form av lepis (fjäll, skal). Namnet användes om en läkeväxt redan av Scribonius Largus som levde under det första århundradet (Lid 1985).

Släktet har omkring 140 arter varav sjutton har påträffats i Sverige, men av dessa är det endast sju som förekommer regelbundet. En av de vanligaste arterna är gatkrassing (L. ruderale). Ett tiotal arter kan påträffats tillfälligt, bland dessa finns arter som den odlade smörgåskrasse (L. sativum) eller kryddkrassing som den också kallas, men också arter som hjulkrassing (L. perfoliatum), flikkrassing (L. austrinum) och taggkrassing (L. spinosum).

Familj: Brassicaceae

Arter:
bankrassing (L. densiflorum)
bitterkrassing (L. latifolium)
fältkrassing (L. campestre)
gatkrassing (L. ruderale)
rundkrassing (L. neglectum)
smörgåskrasse (L. sativum)
vallkrassing (L. heterophyllum)
virginiakrassing (L. virginicum)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/lepid/welcome.html
Senaste uppdatering: 9 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg