Bestämningsnyckel

Lepidium L. - Krassingar

1. Blad halvt stjälkomfattande, med pillik bas.
---2
1. Blad ej stjälkomfattande.
---3

2. Flerårig ört. Ståndarknappar violetta. Fruktskidor släta, stift tydligt utskjutande ur skidans inskärning.
---vallkrassing (L. heterophyllum)
2. Ett- eller tvåårig ört. Ståndarknappar gula. Fruktskidor med små blåsor, stift mycket kort, knappt nående över skidans inskärning.
---fältkrassing (L. campestre)

3. Flerårig ört. Blad enkla, nedre stjälkblad och basalblad tydligt skaftade. Blommor i rundade huvudlika samlingar.
---bitterkrassing (L. latifolium)
3. Ett- eller tvåårig ört. Blad enkla eller parflikiga. Blommor och frukter i utdragna klasar.
---4

4. Fruktskida längre än skaftet.
---smörgåskrasse (L. sativum)
4. Fruktskida kortare än skaftet.
---5

5. Kronblad något längre än foderbladen.
---virginiakrassing (L. virginicum)
5. Kronblad kortare än foderbladen. Blommor ibland utan kronblad.
---6

6. Starkt luktande ört. Fruktskida omkring två millimeter lång.
---gatkrassing (L. ruderale)
6. Doftlös eller nästan doftlös ört. Fruktskida drygt två millimeter lång.
---7

7. Övre blad glest grovtandade. Fruktskidor omvänt äggformade.
---bankrassing (L. densiflorum)
7. Övre blad helbräddade. Fruktskidor cirkelrunda.
---rundkrassing (L. neglectum)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/lepid/nyckel.html
Senaste uppdatering: 20 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg