Smörgåskrasse

Lepidium sativum L.

Svenska synonym: kryddkrasse, kryddkrassing, sommarkrasse

Matkarse Have-Karse Vihanneskrassi Garden Cress Garten-Kresse

Smörgåskrasse, fruktskidor Beskrivning. Smörgåskrasse är en ett- eller tvåårig ört med kal grenig stjälk, ljusgröna flikiga blad och små blommor. Stjälken är upprätt och kan bli upp till fyra decimeter hög. De nedre bladen är mångflikiga men vissnar bort tidigt, de övre bladen är fåflikiga. Smörgåskrasse blommar i juni-juli. Blommorna har små, vita eller rödlätta kronblad. Fruktskaften är korta och upprätta. Fruktskidorna är ganska stora, fem till sex millimeter långa, nästan helt runda och tydligt vingkantade upptill.
Smörgåskrasse kan med sina finflikiga blad och stora fruktskidor inte förväxlas med andra arter ur släktet krassingar (Lepidium).

Smörgåskrasse

Utbredning. Smörgåskrasse kan påträffas tillfälligt på ruderatmark. Första fynduppgift som förvildad är från Lund i Skåne och publicerades 1838 (Hylander 1971). Arten är känd i odling redan under 1700-talet.

Smörgåskrasse

Användning. Groddar av smörgåskrasse användes färska som kryddgrönt och kallas också ofta kryddkrasse. Även arten källfräne (Rorippa nasturtium-aquaticum) används på samma sätt och brukar kallas källkrasse eller vattenkrasse. fjolårsfrukter Om smörgåskrasse skriver Hoffberg år 1784, i andra upplagan av Anwisning til Wäxt-Rikets kännedom, att den ger en "hälsosam sallat, drifwer urin, botar skjörbjugg, som hela denna class: fröen stötte med wattn eller olja til salwa, borttaga hufwudsår hos barn, då den påstrykes".

Etymologi. Artnamnet sativum kommer av latinets satus (sådd) och syftar på att arten odlas.

Familj: Brassicaceae
Släkte: Lepidium

Mat och krydda

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Frön häraf gro med så stor lätthet, att man kan vara försedd med krasse hela året om, ty under vintern sås den i lådor, lafvar eller tallrikar, fylda med jord, som kunna hafva sin plats i köket. Man kan äfven fukta gråpapper eller yllelappar och så derpå, och man skall snart skörda krasse, om den ställes på varm plats. En butelj omvirad med blötta blånor, hvari strös krassefrö, förvandlas snart till en grönskande pyramid."

Ur Kok-konsten som vetenskap och konst av C. E. Hagdahl (1896)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/lepid/lepisat.html
Senaste uppdatering: 7 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg