Gatkrassing

Lepidium ruderale L.

Svenska synonym: gatkrasse

Tevkarse Stinkende Karse Pihakrassi Þefbleikja Narrow-leaved Pepperwort Schutt-Krasse

Gatkrassing Beskrivning. Gatkrassing är en lågväxt, oftast ettårig, vanligen rikt grenig ört med smala blad, oansenliga blommor och små, omvänt äggformade, platta skidor. Hela örten har en stark doft och betecknas ibland som illaluktande. Stjälken kan bli drygt två decimeter hög och är kal eller kort hårig. De nedre bladen är parflikiga och vissnar bort tidigt, de övre bladen är långsmala med hel kant. Gatkrassing blommar från juni till augusti. Blommorna saknar kronblad och har endast två ståndare. Fruktskidorna är små, omvänt äggrunda och vanligen bara två millimeter långa. Fröna är inte vingkantade.
Gatkrassing Gatkrassing liknar flera andra arter i släktet, men förväxlas oftast med bankrassing (L. densiflorum) som dock har tätare blomställning och saknar gatkrassingens starka doft. Arten rundkrassing (L. neglectum) har bredare, nästan cirkelrunda skidor och är nästan doftlös. De flesta tillfälliga arter som kan förväxlas med gatkrassing har större fruktskidor.

Gatkrassing, unga plantor Utbredning. Gatkrassing är ganska vanlig i södra och mellersta Sverige. Den växer på gator, i vägkanter och på ruderatmark. Första fynduppgift publicerades av Rudbeck i Catalogus plantarum år 1658 (Nordstedt 1920).

Gatkrassing Etymologi. Artnamnet ruderale kommer av latinets rudera (ruin) och syftar på att arten ofta växer på kulturpåverkad mark, till exempel ruderatmark.

Familj: Brassicaceae
Släkte: Lepidium

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Ehuru den vanligen uppträder sällskapligt, ja ofta i stora massor, blir den ändå sällan bemärkt; den har intet som väcker uppmärksamhet."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria I av C. F. Nyman (1867)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/lepid/lepirud.html
Senaste uppdatering: 3 april 2017
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg