Rundkrassing

Lepidium neglectum Thell.

Rundkarse Rikkakrassi Übersehene Kresse

Rundkrassing

Beskrivning. Rundkrassing är en lågväxt, ett- eller tvåårig ört som kan bli upp till tre decimeter hög. Stjälken är grenig och stjälkbladen är otandade eller glest tandade. De nedre bladen är flikiga och vissnar bort tidigt. Rundkrassing bommar i juli-augusti. Blommorna är små och sitter i täta klasar. Kronbladen är vitaktiga och kortare än foderbladen. Fruktskidorna är nästan helt cirkelrunda i omkrets, platta, och drygt tre millimeter långa. Fröna är tydligt vingkantade.
Rundkrassing är lik bankrassing (L. densiflorum) och virginiakrassing (L. virginicum), dessa har dock tandade blad. Virginiakrassing har dessutom kronblad som är längre än foderbladen och bankrassing har mycket små kronblad som ibland saknas helt. Den starkt kryddluktande arten gatkrassing (L. ruderale) har fruktskidor som är kortare än tre millimeter.

Rundkrassing

Utbredning. Rundkrassing förekommer sällsynt i södra och mellersta Sverige. Den växer på ruderatmark, till exempel på bangårdar och i hamnar. Första fynduppgift är från Borås station, Västergötland, vilket anges i Botaniska Notiser 1919. Den första insamlingen gjordes dock redan 1903 vid Ångkvarnen i Uppsala, Uppland av Harald och Arne Fries (Hylander 1971), materialet finns bevarat i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och kan ses i artens bildgalleri.

Övrigt. En del författare, som Stace (1997), betraktar rundkrassing och bankrassing (L. densiflorum) som synonymer till virginiakrassing (L. virginicum).

Etymologi. Artnamnet neglectum är latin och betyder obeaktad, förbisedd.

Familj: Brassicaceae
Släkte: Lepidium

Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/lepid/lepineg.html
Senaste uppdatering: 9 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg