Bitterkrassing

Lepidium latifolium L.

Svenska synonym: bitterkrasse, bittersalso

Strandkarse Strand-Karse Isokrassi Dittander Breitblättrige Kresse

Bitterkrassing Beskrivning. Bitterkrassing är en kal, beståndsbildande, flerårig ört. Stjälken är grenig upptill och blir upp till en meter hög. Bladen är kortskaftade, blågröna och enkla, de nedre spetsigt äggrunda med tandad kant, de övre smala och helbräddade. Från de underjordiska delarna utgår långskaftade blad. Bitterkrassing blommar i juli-augusti. Blommorna är små, med vita eller något rödlätta kronblad, och sitter samlade i talrika rundade huvudlika samlingar i toppen av stjälken. Fruktskidorna är runda, något plattade, utan urnupen spets.
Bitterkrassing, fruktskidor Bitterkrassing är karaktäristisk med sina breda naggtandade blad och små blommor i rundade huvudlika samlingar. Den kan knappast förväxlas med andra arter.

Bitterkrassing Utbredning. Bitterkrassing förekommer från Skåne till östra Småland, den är sällsynt utom i sydligaste Skåne och växer på grusiga havsstränder och kulturmark vid havet. Första fynduppgift är från Landskrona, Skåne och publicerades 1744, arten var dock känd redan under 1600-talet (Nordstedt 1920).

Bitterkrassing, fruktskidor Användning. Hoffberg (1792) anger den som odlad och skriver att "Roten kan nyttjas på mat i stället för senap och pepparrot. Med utpressade rotsaften ingifwen i wassla har jag botat wattusot". Enligt Retzius (1806) ska "Fattigt folk i England ha brukat den at krydda köttmat med, hwaraf den fått namn af Fattig mans Peppar".

Etymologi. Artnamnet latifolium betyder bredbladig och kommer av latinets latus (bred) och folium (blad).

Familj: Brassicaceae
Släkte: Lepidium

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Bitterkrassen är bland våra största Korsblommor, både till storlek och utseende icke olik pepparroten. Den lärer varit mera bekant och använd hos de gamle (Plinii Lepidium enligt DODONÆUS) tills den utträngdes af Pepparroten, Senapen och andra Krassarter, så att den numera icke brukas mycket."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria I av C. F. Nyman (1867)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/lepid/lepilat.html
Senaste uppdatering: 23 januari 2007
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg