Vallkrassing

Lepidium heterophyllum Benth.

Vetenskapliga synonym: L. smithii Hook.
Svenska synonym: vallkrasse

Vollkarse Forskelligbladet Karse Nurmikrassi Smith's Pepperwort Verschiedenblättrige Kresse

Beskrivning. Vallkrassing är en flerårig, tätt gråhårig ört som kan bli upp till tre decimeter hög. Stjälkarna är nedliggande till uppstigande och utgår flera från en gemensam bas. Bladen är grovtandade, halvt stjälkomfattande med pillik bas. Vallkrassing blommar i juni-juli med små blommor som sitter i mångblommiga klasar. Blommorna är omkring fem millimeter breda och har vita kronblad och violetta ståndarknappar. Fruktskidorna sitter på korta skaft och är rakt utstående. Skidorna är elliptiska med plattad kant och har något urnupen spets. Stiftet är långt och tydligt utskjutande ur skidans inskärning.
Vallkrassing känns igen på att vara flerårig med pillika och halvt stjälkomfattande blad, vita blommor med violetta ståndarknappar och ovala vingkantade skidor med långt stift. Den liknar mest fältkrassing (L. campestre), men denna är ettårig, upprättväxande och har blommor med gula ståndarknappar, samt skidor med kort stift som knappast skjuter ut ur inskärningen.

Utbredning. Vallkrassing är sällsynt och förekommer vanligen bara tillfälligt i Sydsverige. Den växer på olika slags kulturmarker, i åkerkanter, vägkanter och på banvallar, ibland även på havsstränder. Första fynduppgift publicerades 1918, men det finns insamlingar av arten redan från 1860-talet (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet heterophyllum betyder 'med olika blad' och kommer av grekiskans heteros (olika) och fyllon (blad).

Familj: Brassicaceae
Släkte: Lepidium

Norden

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/lepid/lepihet.html
Senaste uppdatering: 29 juli 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg