Bankrassing

Lepidium densiflorum Schrad.

Svenska synonym: bankrasse

Tettkarse Tætblomstret Karse Ratakrassi Dichtblütige Kresse

Bankrassing Beskrivning. Bankrassing är en ett- eller tvåårig ört som kan bli ett par decimeter hög. Stjälken är upprätt och grenig. De nedre bladen är flikiga och vissnar bort tidigt, medan de övre är glest grovtandade. Bankrassing blommar från juni till augusti. Blommorna är små och sitter i långsträckta, tätblommiga klasar. Kronbladen är mycket små och oansenliga eller saknas ibland helt. Fruktskidorna är omvänt äggformade, något avlånga och plattade, kanten är smalt vingkantad och spetsen är grunt urnupen. Fröet har ibland en smal vingkant.
Bankrassing är nästan luktlös till skillnad från gatkrassing (L. ruderale), som har en stark doft och som dessutom skiljs genom helbräddade övre blad, samt kortare och glesare blomklasar. En annan snarlik art är rundkrassing (L. neglectum), som skiljs genom cirkelrunda fruktskidor och helbräddade övre blad.

Bankrassing

Utbredning. Bankrassing är ganska sällsynt och förekommer främst i södra Sverige på ruderatmark, bangårdar och i hamnar. Första fynduppgift är från början av 1900-talet, men arten finns insamlad redan under 1800-talet (Hylander 1971).

Övrigt. En del författare, som Stace (1997), betraktar både bankrassing och rundkrassing (L. neglectum) som synonymer till virginiakrassing (L. virginicum).

Etymologi. Artnamnet densiflorum betyder tätblommig och syftar på blomställningen.

Familj: Brassicaceae
Släkte: Lepidium

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/lepid/lepiden.html
Senaste uppdatering: 28 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg