Iberis L.

Iberisar

Beskrivning. Ettåriga örter. Stjälk upprätt, kantig, med nedåtriktade hår. Blad avlånga, ofta tandade till flikiga. Blommor i kvastlik klase, i frukt utdragen. Foderblad brett hinnkantade, två av dem kupiga vid basen. Kronblad vita eller rödlätta, de två utåtvända kronbladen är betydligt större än de inre. Fruktskidor fyra till fem millimeter långa, plattade, vingkantade upptill, med tvärställd skiljevägg. Frön ett i varje rum.
Kromosomtal: 2n=14.

Etymologi. Släktnamnet Iberis kommer av grekiskans Iberia (Spanien).

Släktet har 40 arter. Bara arten blomsteriberis (I. amara) är bofast i Sverige. Ett flertal andra arter har påträffats tillfälligt, till exempel de båda odlade arterna vinteriberis (I. sempervirens) och roseniberis (I. umbellata).

Familj: Brassicaceae

Art:
blomsteriberis (I. amara)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/iberi/welcome.html
Senaste uppdatering: 9 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg