Blomsteriberis

Iberis amara L.

Prydsløyfe Sløyfeblomst Katkerasaippo Wild Candytuft Bittere Schleifenblume

Första svenska fyndet av 
blomsteriberis Beskrivning. Blomsteriberis är en ettårig ört som kan bli nästan fyra decimeter hög. Stjälken är upprätt och kantig, med nedåtriktade hår. Bladen är smalt lansettlika och ofta tandade till flikiga. Blomsteriberis blommar från juni till augusti. Blommorna är vanligen vita, doftande och sitter i en kvastlik klase som i fruktstadiet blir utdragen. De två utåtvända kronbladen är betydligt större än de inre. Fruktskidan är platt, rundad med vingkant upptill, fyra till fem millimeter lång, med en tvärställd skiljevägg. Varje rum innehåller bara ett frö.
Blomsteriberis kan förväxlas med den likaså odlade arten roseniberis (I. umbellata), den senare har dock ofta rosa blommor, längre stift, samt har en fruktskida vars vingkanter är utdragna till långa spetsar upptill.

Utbredning. Blomsteriberis är en odlad art som ibland kan påträffas förvildad. Den hör ursprungligen hemma i västra Europa. Första fynduppgift som förvildad är från Gotland och publicerades av K. Johansson år 1897 (Hylander 1971). Enligt Johansson hittades arten mellan Visby och Lummelunda redan 1881 A. E. Luhr. Ett av Luhrs insamlade exemplar finns idag i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och kan ses ovan.

Användning. Blomsteriberis odlas som prydnadsväxt i trädgårdar.

Etymologi. Artnamnet amara är latin och betyder bitter, besk.

Familj: Brassicaceae
Släkte: Iberis

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Iberis amara L. Stundom utkommen som ruderatväxt. Rute vid Talings, under flera år!; mellan Visby och Lummelunda (A. E. LUHR 81!); Buttle vid järnvägsbanken (AUL. 88!)."

Ur Hufvuddragen af Gotlands växttopografi och växtgeografi, grundade på en kritisk behandling af dess kärlväxtflora av K. Johansson (Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar 29(1), 1897)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/iberi/iberama.html
Senaste uppdatering: 18 juli 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg