Hornungia Rchb.

Stenkrassingar

Beskrivning. Små, ettåriga, stjärnhåriga örter. Stjälk upprätt, vanligen grenig, med parflikiga stjälkblad. Rosettblad skaftade, parflikiga. Blommor samlade i kort klase. Foderblad brett äggrunda, hinnkantade. Kronblad vita, en millimeter långa. Fruktskidor elliptiska, plattade, utan stiftrest, skiljevägg vinkelrät mot plattsidorna, fruktskaft utåtriktade. Frön vanligen fyra, två i varje rum.
Kromosomtal: 2n=12.

Etymologi. Släktet Hornungia är uppkallat efter den tyske apotekaren Ernst Gottfried Hornung (1795-1862).

Släktet har två arter. Bara arten stenkrassing (H. petraea) förekommer i Sverige.

Familj: Brassicaceae

Art:
stenkrassing (H. petraea)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/hornu/welcome.html
Senaste uppdatering: 9 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg