Stenkrassing

Hornungia petraea (L.) Rchb.

Vetenskapliga synonym: Hutchinsia petraea (L.) R. Br., Lepidium petraeum L.
Svenska synonym: stenkrasse

Kalkkarse Stenkarse Kivikrassi Hutchinsia Steinkresse

Stenkrassing Beskrivning. Stenkrassing är en liten, ettårig, stjärnhårig, ofta rödanlupen ört som bara blir upp till en decimeter hög. Stjälkarna är upprätta, vanligen greniga och har parflikiga stjälkblad. Rosettbladen är skaftade och också de parflikiga. Stenkrassing blommar från april till juni med mycket små, vita blommor som sitter samlade i en kort klase. Kronbladen är små, kortare än foderbladen. Fruktskaften är utåtriktade och de elliptiska, plattade, något båtformade fruktskidorna har en tydlig mittnerv. Skidans skiljevägg är vinkelrät mot plattsidorna och varje rum innehåller vanligen bara två frön.
Stenkrassing Arten sandkrassing (Teesdalia nudicaulis) är också den en liten ört med parflikiga blad och vita blommor, men den skiljs genom hjärtformade, vingkantade fruktskidor.

Stenkrassing Utbredning. Stenkrassing är vanlig på Öland och Gotland men förekommer också sällsynt i en del andra landskap upp till södra Uppland. Den växer på kalkrik, torr och öppen mark. Stenkrassing Första fynduppgift är från Göteborg och publicerades 1694 i Bromelius Chloris gothica (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet petraea kommer av latinets petra (klippa) och syftar på att den ofta växer på stenig mark.

Familj: Brassicaceae
Släkte: Hornungia

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Wäxer på alla skarpa Orter uti Gotland och Öland, förnämligast på Ölands allwar, där landet är ewinnerligen ruinerat af Stenbrytarne."

Ur Samling af Et Hundrade Wäxter upfundne på Gothland, Öland och Småland av Carl von Linné (Kongliga Swenska Wetenskapsacademiens Handlingar 1741)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/hornu/hornpet.html
Senaste uppdatering: 26 oktober 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg