Gråsenap

Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss.

Narresennep Bastardsennep Hilmiö Hoary Mustard Grausenf

Gråsenap Beskrivning. Gråsenap är en medelstor, ettårig ört med upprätt grenig stjälk som kan bli upp till fem decimeter hög. Hela växten är gråaktig av korta styva hår. De nedre bladen är parflikiga med en stor rundad ändflik och de övre stjälkbladen är smala och tunglika med glest bukttandad kant. Gråsenap blommar i augusti-september, blommorna är centimeterbreda med gula kronblad och nästan upprätta foderblad. Fruktskidorna är cylindriska, ungefär tre gånger så långa som breda, med otydligt trenerviga sidor, de är kortskaftade, upprätta och tilltryckta mot stjälken och har ett kort men tydligt avsatt spröt som är uppsvällt och har en kort spets.
Gråsenap karaktäriseras av sin gråaktiga behåring, de gulvita blommorna och de säreget formade fruktskidorna som har en cylindrisk nederdel och en avsatt uppsvälld överdel.

Utbredning. Gråsenap är sällsynt och förekommer tillfälligt som ogräs i hamnar, på bangårdar och ruderatmark. Arten hör hemma i Sydeuropa. Första fynduppgift publicerades 1918 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet incana kommer av latinets canus (grå) och syftar på att arten är gråaktig.

Familj: Brassicaceae
Släkte: Hirschfeldia

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/hirsc/hirsinc.html
Senaste uppdatering: 9 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg