Hesperis L.

Hesperisar

Beskrivning. Två- till fleråriga, kala till sparsamt håriga örter. Stjälk upprätt, grenig upptill. Blad äggrunda eller lansettlika, spetsiga, med hel eller tandad kant. Kronblad gulaktiga med violetta ådror, eller violetta till vita. Stift med tvåflikigt märke. Fruktskidor långsmala, trinda, med kort spröt. Frön i en rad i varje rum.
Kromosomtal: 2n=24 (hesperis), 2n=28 (sorgört).

Etymologi. Släktnamnet Hesperis kommer av grekiskans hesperis, hesperos (afton) och syftar på att blommorna doftar mest på kvällen. Namnet användes redan av Theofrastos om en korsblommig växt (Brassicaceae).

Släktet har 25 arter. I Sverige förekommer endast de två arterna hesperis (H. matronalis) och sorgört (H. tristis).

Familj: Brassicaceae

Arter:
hesperis (H. matronalis)
sorgört (H. tristis)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/hesper/welcome.html
Senaste uppdatering: 9 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg