Den virtuella floran är stängd och den kan tyvärr inte återpubliceras av Naturhistoriska riksmuseet eftersom museet inte har upphovsrätten till innehållet. Möjligen kommer innehållet publiceras på en annan domän av upphovsrättsinnehavarna, men museet har tyvärr ingen mer information om detta.

Naturhistoriska riksmuseets logotyp