Erysimum L.

Kårlar

Beskrivning. Ett- till fleråriga, ofta stjärnhåriga örter. Stjälkar upprätta, styva, ogrenade eller grenade, få- eller mångbladiga. Blad strödda, lansettlika, helbräddade eller tandade, de nedre kortskaftade. Blommor i kvastlik klase. Kronblad gula. Stift med grunt kluvet märke. Fruktskaft utåt- eller uppåtriktade, lika långa som foderbladen eller mer än dubbelt så långa som foderbladen. Fruktskidor långsmala, mycket längre än breda, fyrkantiga med kort stiftrest. Frön i en rad i varje rum.
Kromosomtal: 2n=16 (åkerkårel), 2n=32 (bergkårel).

Etymologi. Släktnamnet Erysimum kommer av grekiskans eryomai (hjälpa). Namnet användes om en läkeväxt av den grekiske filosofen Theofrastos (c. 370-c. 285 f. Kr.).

Släktet har omkring 200 arter varav två, bergkårel (E. hieraciifolium) och åkerkårel (E. cheiranthoides), förekommer i Sverige. Arten gyllenlack (E. cheiri) odlas som prydnadsväxt och kan ibland påträffas förvildad. Flera andra arter kan förekomma tillfälligt, till exempel rysskårel (E. repandum) och kalkkårel (E. odoratum).

Familj: Brassicaceae

Arter:
bergkårel (E. hieraciifolium)
gyllenlack (E. cheiri)
åkerkårel (E. cheiranthoides)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/erysi/welcome.html
Senaste uppdatering: 9 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg