Åkerkårel

Erysimum cheiranthoides L.

Svenska synonym: åkergyllen; vanlig åkerkårel (ssp. cheiranthoides), storkårel (ssp. altum)

Åkergull Gyldenlak-Hjørneklap Peltoukonnauris Treacle-mustard Acker-Schöterich

Åkerkårel Beskrivning. Åkerkårel är en vanligen ettårig, ofta stjärnhårig ört som kan bli upp till en meter hög. Stjälken är styvt upprätt, vanligen grenig och har ganska få stjälkblad, vilka är lansettlika och helbräddade eller glest tandade. Åkerkårel blommar under hela sommaren, från juni till september med gula blommor som sitter samlade i en kvastlik klase. Åkerkårel Blomskaften är två till tre gånger längre än foderbladen och de gula kronbladen är omkring fyra millimeter långa. Fruktskidorna är utåtriktade, långsmala och fyrkantiga med kort stiftrest. Förutom huvudunderarten vanlig åkerkårel (ssp. cheiranthoides) förekommer också underarten storkårel (ssp. altum Ahti), den senare är tvåårig, grövre och tätt stjärnhårig.
Åkerkårel Åkerkårel karaktäriseras av oftast helbräddade, lansettlika blad, gula blommor och utspärrade fruktskidor, den kan knappast förväxlas med andra arter. Den andra arten i släktet, bergkårel (E. hieraciifolium), är tvåårig och har korta blomskaft som är lika långa som foderbladen, större kronblad och uppåtriktade, mot stjälken tilltryckta fruktskidor.

Åkerkårel Utbredning. Åkerkårel är vanlig i hela landet utom i fjälltrakterna där den förekommer mer sparsamt. Den växer vanligen på odlad eller kulturpåverkad mark, i åkrar, vägkanter och på ruderatmark. Åkerkårel Första fynduppgift är från Lappland och publicerades av Linné i Flora Lapponica 1737 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet cheiranthoides kommer av Cheiranthus, som är ett äldre vetenskapligt namn på arten gyllenlack (E. cheiri), och -oides (liknande). Namnet betyder 'som liknar Cheiranthus'.

Familj: Brassicaceae
Släkte: Erysimum

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/erysi/erysche.html
Senaste uppdatering: 16 oktober 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg