Senapskål

Eruca vesicaria (L.) Cav.

Vetenskapliga synonym: E. sativa Mill. (var. sativa)
Svenska synonym: senapskål (var. sativa), vild senapskål, eruka (var. vesicaria)

Salatsennep Salatsennep Sinappikaali (var. sativa) Garden Rocket Raukenkohl

Eruka Beskrivning. Senapskål är en ettårig ört som kan bli drygt en halv meter hög. Stjälken är upprätt, vanligen grenig och kal till styvt hårig. Bladen är parflikiga, med stor ändflik. Senapskål blommar i juli-augusti med stora blekt gulvita blommor som har mörklila ådror. Foderbladen är upprätta och kronbladen är långskaftade. Fruktskidan är långsmal, omkring tre gånger så lång som bred, med ennerviga valvler, och ett långt spröt. Fröna sitter i två rader i varje rum.
Arten är variabel och har två varieteter i vårt land. Senapskål (var. sativa (Mill.) Thell.) har tidigt avfallande foderblad, varav två är kupiga nedtill, medan vild senapskål (var. vesicaria) har kvarsittande foderblad som alla är kupiga nedtill.
Senapskål kan knappast förväxlas med andra arter.

Eruka

Utbredning. Senapskål kan ibland påträffas tillfälligt i hamnar och på annan ruderatmark. Arten hör ursprungligen hemma i Medelhavsområdet och västra Asien. Första fynduppgift är från Gävle, Gästrikland och publicerades år 1843 (Hylander 1971).

Användning. Senapskål odlas och säljs i handeln under namnet rucola eller rucolasallat.

Etymologi. Artnamnet vesicaria kommer av latinets vesica (blåsa) och betyder i det här fallet att örten används mot urinvägsinfektioner.

Familj: Brassicaceae
Släkte: Eruca

Mat och krydda

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/eruca/erucves.html
Senaste uppdatering: 3 september 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg