Bestämningsnyckel

Draba L. - Drabor

1. Ettåriga örter, utan sterila bladrosetter vid basen.
---2
1. Fleråriga örter, med sterila bladrosetter vid basen.
---3

2. Kronblad blekgula. Fruktskida tydligt kortare än skidskaftet.
---sanddraba (D. nemorosa)
2. Kronblad vita. Fruktskida ungefär lika lång som skidskaftet.
---lunddraba (D. muralis)

3. Stjälk mångbladig. Fruktskidor minst sju millimeter långa.
---4
3. Stjälk bladlös eller fåbladig, med högst två blad. Fruktskidor upp till sju millimeter långa.
---5

4. Stjälk mång- och tätbladig. Behåring av stjärnhår och enkla hår.
---grådraba (D. incana)
4. Stjälk glesbladig, med tre till fem blad. Behåring av bara stjärnhår.
---fjälldraba (D. daurica)

5. Blommor gula.
---6
5. Blommor vita.
---7

6. Stjälk kal.
---dvärgdraba (D. crassifolia)
6. Stjälk hårig, med enkla hår och stjärnhår.
---gulldraba (D. alpina)

7. Stjälk kal.
---8
7. Stjälk hårig.
---9

8. Stjälk oftast med ett stjälkblad. Rosettblad håriga i kanten, med vanliga enkla hår, stjärnhår saknas.
---alpdraba (D. fladnizensis)
8. Stjälk oftast bladlös. Rosettblad med både grenade hår och stjärnhår, i kombination med vanliga enkla hår.
---lappdraba (D. lactea)

9. Behåring av endast små stjärnhår. Fruktskidor kala.
---isdraba (D. nivalis)
9. Behåring av stjärnhår och enkla hår. Fruktskidor håriga eller kala.
---10

10. Fruktskidornas skaft nästan upprätta. Fruktskidor oftast kala. Stjälk oftast med minst ett blad.
---bergdraba (D. norvegica)
10. Fruktskidornas skaft utstående. Frukter kala eller håriga. Stjälk oftast bladlös.
---11

11. Fruktskidor kala.
---raggdraba (D. subcapitata)
11. Fruktskidor håriga.
---blockhavsdraba (D. cacuminum)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/draba/nyckel.html
Senaste uppdatering: 21 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg