Bildgalleri

Raggdraba - Draba subcapitata Simmons


Ur Riksmuseets samlingar:
Olof Runes exemplar av
raggdraba (vid 'x')

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/draba/drabsub2.html
Senaste uppdatering: 26 augusti 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg