Blekdraba

Draba oxycarpa Sommerf.

Bleikrublom

Blekdraba

Beskrivning. Blekdraba är en relativt storblommig art med blekgula blommor. Arten är flerårig och kan bli upp till en decimeter hög. Stjälken är bladlös och ibland kal men ofta med både stjärnhår och vanliga enkla hår. Bladen sitter samlade i en basal rosett och är mörkgröna, ibland tandade i kanten, med stjärnhåriga Blekdraba och har långa kanthår. Blekdraba blommar i juni-juli med blekgula blommor där kronbladen ofta är något överlappande i kanten.. Fruktskidorna är håriga i kanten med såväl enkla som stjärnformade hår. Blekdraba anses idag vara en egen art men tidigare fördes de samman med gulldraba (D. alpina).

Blekdraba

Utbredning. Blekdraba växer är en utpräglad fjällväxt som växer på klipphyllor och flytjord. Den är ganska sällsynt, men kan vara lokalt talrik. Blekdraba

Etymologi. Artnamnet oxycarpa syftar på att frukterna ofta är tillspetsade.

Familj: Brassicaceae
Släkte: Draba

Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


© Naturhistoriska riksmuseet 2011

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/draba/draboxy.html
Senaste uppdatering: 5 september 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg