Bergdraba

Draba norvegica Gunn.

Vetenskapliga synonym: D. rupestris R. Br.

Bergrublom Norsk Draba Kalliokynsimö Hagavorblóm Rock Whitlowgrass

Bergdraba Beskrivning. Bergdraba är en lågväxt flerårig ört med ganska stora grovt sågade blad och vita blommor. Stjälken kan bli drygt en decimeter hög och är klädd med stjärnhår, och har oftast endast ett eller två blad, men kan ibland ha fler. Bladrosetten har ganska stora spetsiga blad som är helbräddade eller har några få grova tänder och med både stjärnhår och vanliga hår. Bergdraba blommar i juni-juli, blommorna är små med vita kronblad. Fruktskidornas skaft är nästan upprätta och skidorna är kala eller håriga.
Bergdraba Bergdraba är mycket variabel, men känns lättast igen på stjälkarna som har både stjärnhår och vanliga hår, och sina upprätta skidor. Arterna lappdraba (D. lactea) och alpdraba (D. fladnizensis) liknar bergdraba, men båda dessa har kala stjälkar. Arten fjälldraba (D. daurica) skiljs genom att bladen endast har stjärnhår. Den sällsynta arten blockhavsdraba (D. cacuminum) har bladlös stjälk, utspärrade skidskaft, samt stjälkbas med långa utstående hår.

Bergdraba Utbredning. Bergdraba är ganska vanlig i de nordligaste fjälltrakterna från Pite Lappmark till Torne Lappmark, men förekommer mindre allmänt söderut till Härjedalen, sällsynt även i skogslandet nedom fjällen. Arten växer på torra kalkrika klippor och grusmarker.

Etymologi. Artnamnet norvegica betyder norsk.

Familj: Brassicaceae
Släkte: Draba

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/draba/drabnor.html
Senaste uppdatering: 24 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg