Isdraba

Draba nivalis Lilj.

Snørublom Sne-Draba Lumikynsimö Héluvorblóm Snow Whitlowgrass

Isdraba Beskrivning. Isdraba är en liten lågväxt flerårig ört som kan bli upp till en decimeter hög. Stjälken är upprätt och vanligen bladlös, men har vid basen en bladrosett. Bladen och stjälken är tätt klädda med små stjärnhår vilka ger växten en ljust grågrön färg. Bladen är små, tunglika och bildar ganska täta rosetter vid basen av stjälken. Isdraba blommar i juni-juli med små blommor som har vita kronblad. Fruktskidorna är kala, spetsigt äggrunda och har korta kala skaft.
Bland de svenska arterna av drabor (Draba) är isdraba en av dem som är lättast att känna igen. Dess täta behåring av små stjärnhår, vilka ger bladverket och stjälken en grågrön färg, är mycket karaktäristisk.

Utbredning. Isdraba är en nordlig art som endast finns i fjälltrakterna från Pite Lappmark till Torne Lappmark. Den är mindre allmän och växer på tämligen torr kalkrik mark, till exempel på klipphyllor, rasmarker och i dryashedar. Första fynduppgift är från Torne Lappmark och publicerades 1792 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet nivalis kommer av latinets nivis (snö) och betyder 'växer vid snö', vilket syftar på den nordliga växtplatsen.

Familj: Brassicaceae
Släkte: Draba

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/draba/drabniv.html
Senaste uppdatering: 9 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg