Sanddraba

Draba nemorosa L.

Vegrublom Lund-Draba Keltakynsimö Hain-Hungerblümchen

Beskrivning. Sanddraba är en ettårig ört med en basal bladrosett och en fåbladig stjälk som kan bli upp till tre decimeter hög. Stjälken är kal upptill, men har både stjärnhår och vanliga ogrenade hår nedtill. Bladen är håriga, de basala bladen är nästan helbräddade medan stjälkbladen är breda och grovt sågade. Sanddraba blommar från april till juni, blommorna är små med blekgula kronblad. Fruktskidorna är elliptiska och trubbiga, vanligen med små stjärnhår, och skidornas skaft är tydligt längre än själva skidorna.
Sanddraba är, tillsammans med lunddraba (D. muralis), den enda ettåriga arten i släktet. Lunddraba skiljs genom vita blommor och skidskaft som är ungefär lika långa som skidorna.

Utbredning. Sanddraba är sällsynt och har en nordlig utbredning som är koncentrerad till mellersta Norrland, men arten förekommer även norrut till Torne Lappmark och söderut till Östergötland. Den växer på torr öppen sandmark, till exempel vid sydberg och i vägkanter. Första fynduppgift publicerades år 1753 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet nemorosa kommer av grekiskans nemos (lund) och betyder 'växer i lundar', vilket är något missvisande eftersom den i Sverige växer i öppna torra miljöer.

Familj: Brassicaceae
Släkte: Draba

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/draba/drabnem.html
Senaste uppdatering: 9 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg